Udgivet i Skriv en kommentar

Plantesygdom, hvad gør jeg?

Plantesygdomme er lidelser eller skader, der påvirker planter, herunder træer, buske, græs og landbrugsafgrøder. Disse sygdomme forårsages ofte af mikroorganismer såsom bakterier, svampe eller vira, selvom de også kan skyldes abiotiske faktorer som miljømæssige stressfaktorer eller næringsstofmangel. Plantesygdomme kan forårsage skader på planterne, reducere deres vækst og produktivitet og i nogle tilfælde føre til død.

Almindelige typer af plantesygdomme

Svampesygdomme omfatter sygdomme som meldug, rust, svamperåd og skimmel. Svampe trives i fugtige miljøer og kan forårsage forskellige symptomer som pletter, rådne, skjolder og visnende blade.

Bakteriesygdomme
kan inficere planter og forårsage symptomer som bladpletter, vækstdeformiteter og vævsnekrose. Eksempler inkluderer ildelugtende bakterier og kransbakterier.
Virusinfektioner kan føre til symptomer som gulning af blade, mosaikmønstre, deformation af planter og nedsat frugtsætning. Almindelige plantevirus inkluderer tobaksmosaikvirus og tomatmosaikvirus.

Nematoder
er mikroskopiske orme, der kan angribe plantens rødder og forhindre optagelse af vand og næringsstoffer. Nematodeinfektioner kan føre til dårlig vækst og gulfarvning af planterne.

Abiotiske faktorer Nogle gange kan planter også påvirkes af ikke-infektiøse faktorer som fysiske skader, temperaturstigninger eller -fald, tørke, oversvømmelser eller kemisk toksicitet. Disse forhold kan forårsage stress og resultere i symptomer, der ligner dem forårsaget af sygdomme.
Forebyggelse og styring af plantesygdomme

Forebyggelse og styring af plantesygdomme indebærer ofte brugen af forskellige metoder, herunder afgrøderotation, anvendelse af resistente plantesorter, god landbrugspraksis, vandstyring og forbedring af jordkvaliteten. Identifikation af sygdommen og dens årsagsmiddel er afgørende for at vælge den mest effektive kontrolmetode.

Jeg tror min plante har en sygdom

Først og fremmest er det en god idé at tage billeder af skaden og sende dem til Landbrugsstyrelsen. De kan så rådgive dig om, hvilken type problem der er tale om, og hvilke procedurer der skal følges.
Hvis det er en skadevolder, som Landbrugsstyrelsen er særligt opmærksom på, vil de i de fleste tilfælde bede dig om at indlevere den på en genbrugsstation i småt brandbart. Du må ikke smide den på komposten eller i grøntaffald hverken på din egen matrikel eller på genbrugsstationen, da det kan risikere at sprede sygdommen.
Dernæst vil de også meget gerne have et billede af plantepasset, som findes på planten hvis den er købt i et havecenter eller planteskole. Hvis det ikke er på planten ved modtagelse, så tag kontakt til stedet, hvor du har købt den, så de kan finde frem til passet.
Plantepas er et nummer, som følger med planten fra producenten. Det kan bruges til at spore tilbage hvilken producent der har sygdomme , i deres produktion og dermed kan sygdommen stoppes på et tidligere stadie.
Link til indberetning hos landbrugsstyrrelsen https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/anmeld-karantaeneskadegoerere

Link til fakta ark vedrøende sygdomme de er særligt opmærksom på 
https://lbst.dk/tvaergaaende/plantesundhed-sammen-sikre-vi-plantesundheden/sammen-sikre-vi-plantesundheden/sammen-sikre-vi-plantesundheden/sammen-sikre-vi-plantesundheden/faktaark#c107921

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.